podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Szwajcaria - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Szwajcaria - wiza, ambasady, przepisy

Genewa     
szwajcaria
Szwajcaria - podróże do SzwajcariiSzwajcaria - mapa krajuSzwajcaria - spis artykułów i galeriiSzwajcaria - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeSzwajcaria - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaSzwajcaria - szczepienia, zdrowie, poradySzwajcaria - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROSzwajcaria - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOSzwajcaria - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu turystycznego do 90 dni jest paszport lub dowód osobisty. Wymagany jest co najmniej 3-miesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu. Szwajcaria jest stroną Układu z Schengen.
Informacje dla kierowców
W Szwajcarii obowiązuje opłata drogowa w formie rocznej winiety (do nabycia na przejściach granicznych). Zimą zalecana jest jazda na oponach zimowych, a w niektóre regiony górskie, np. okolice Davos, należy zimą zabierać łańcuchy. Samochód nie może mieć tzw. urządzenia anty radarowego – grozi za to kara grzywny oraz konfiskata aparatury. W Szwajcarii istnieje zakaz tzw. dzikiego noclegu poza wyznaczonymi do tego miejscami np. na parkingach przy autostradach.W przypadku podjęcia się nielegalnego noclegu należy się liczyć z kontrolą policji i w konsekwencji dotkliwym mandatem.

Podróżowanie po kraju
Poza terenami, na których odby­wają się ćwiczenia wojskowe, nie ma ograniczeń w podró­żo­waniu. Należy zachować daleko idącą ostrożność, wędrując lub jeżdżąc na nartach w wyższych partiach Alp. Nie wolno zbaczać z wyznaczonych szlaków i zawsze trzeba informować hotel lub kemping o pla­nowanej wyprawie (w przypadku podjęcia akcji ratunkowej turysta musi się liczyć z bardzo wysokimi kosztami).

Przepisy celne
Nie ma ograniczeń ilościowych przy wwo­żeniu i wymianie pieniędzy (jedynie w przypadku przelewów bankowych na kwotę przekraczającą 100 tys. CHF instytucje finansowe mogą żądać udokumentowania źródeł pochodzenia pieniędzy). Nie ma też restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów. Należy przestrzegać zakazu wwożenia broni ostrej i gazowej, rozpylaczy, paralizatorów, noży, zwłaszcza otwieranych jedną ręką (sprężynowe, motyl­kowe), a także bagnetów, pałek itp. przedmiotów. Osoby łamiące ten zakaz karane są grzywną w wysokości kilkuset franków i mogą zostać wydalone z kraju. Obowiązują ograniczenia w przywo­żeniu mięsa i przetworów mięsnych – zasad­ni­czo wolno wwieźć 500 g na osobę (w przypadku nierespekto­wania ograniczeń nakła­dana jest opłata celna w wysokości 20 CHF za każdy dodatkowy kilogram).
Wwóz zwierząt domowych. Przy wwozie psów lub kotów na terytorium Szwajcarii wymagane jest świadectwo szczepień oraz odpowiednie znakowanie w formie tatuażu lub mikrochipu.

Bezpieczeństwo
Nie ma większego zagrożenia prze­stęp­czo­ścią, jednak zdarzają się coraz częstsze kradzieże pieniędzy i dokumentów (zwłaszcza w dużych miastach, jak Zurych czy Genewa, na lotniskach i na dworcach kolejowych).
Przydatne informacje
• Należy zachować daleko idącą ostrożność wobec osób oferujących w Polsce załatwienie pracy w Szwajcarii – najczęściej są to oszuści wyłudzający pieniądze.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Bernie
Elfenstrasse 20a
CH-3000 Bern15
tel.: +41 (31) 358 0202
fax: +41(31)358 0216
e-mail: polishemb@dial.eunet.ch
www.berno.polemb.net

Wydział Konsularny
tel.:+41 (31)358 0202
fax: +41(31)358 0221
e-mail: konsulrp@bluewin.ch

Wydział Ekonomiczny
tel.:+41 (31) 350 82 82
fax:+41 (31)351 34 57
e-mail: we@greenmail.ch

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Elfenstrasse 9 CH-3000 Bern 16
tel.: +41 (31)350 82 82
fax: +41(31)351 34 57
www.weh-pl-bern.ch

Stale Przedstawicielstwo RP przy Biurze ONZ w Genewie
15, Chemin de I'Ancienne Route
CH-l2l8 Grand-Saconnex
tel.: +41 (22) 7l0 97 97198
Faks : +41 (22) 7l0 97 99
e-mail: mission.poland@ties.itu.int
www.genewa.polemb.net
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej
Al. Ujazdowskie 27
00-540 Warszawa
tel.: (0-22) 628 04 81-82;
fax: (0-22) 621 05 48
vertretung@var.rep.adm.ch
www.eda.admin.ch/warsaw